“แพร็กมาฯ” เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

การมาของยุค Metaverse ทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การบริหาร HR จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารอย่างมากเช่นกัน แล้วกลยุทธ์สำคัญที่ว่านั้นคืออะไร มีอะไรบ้าง ต้องติดตามจากบทความนี้
โลกกำลังก้าวเข้าสู่ Metaverse หรือโลกเสมือนจริง ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตทุกคนมากขึ้น ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ที่ให้คนในวัยทำงานต้องเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานทางไกล ซึ่งทำให้เข้าใกล้โลก Metaverse มากขึ้น

บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคล สู่ Digital Transformation ได้ให้มุมมองด้านการบริหารบุคลากรในยุค Metaverse ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งเผยกลยุทธ์สำคัญๆ ในการบริหารจัดการองค์กรในยุคนี้

“แพร็กมาฯ” เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

การสร้าง Ecosystem ให้เชื่อมโยงกัน

ภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน Metaverse คือเรื่องที่บริษัทต่างๆ เริ่มให้ความสนใจและกำลังพูดถึงกันอย่างมาก หลายองค์กรเริ่มมีการทดลองเพื่อการเข้าสู่ Metaverse ทั้งนี้ ในมุมของ HR ที่ต้องเตรียมตัว อยากให้เริ่มพิจารณา 3 ด้าน ดังนี้

ธุรกิจ HR ต้องมองภาพรูปแบบธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ Metaverse ที่จะกระทบถึง Operating Model และ Talent Model ซึ่งสะท้อนถึง Organization Structure และ Way of work รวมถึง Workforce demand ที่อาจจะต้องมีการวางแผนให้ครอบคลุม ทั้งจำนวน ทักษะความสามารถที่เปลี่ยนไป และรูปแบบการจ้างงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
พนักงาน การเข้าสู่ Metaverse จะเปิดโอกาสในการบริหาร Culture และ Employee Experiences ได้อย่างยืดหยุ่นและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสร้าง Employer Brand การสรรหา และสัมภาษณ์งานในรูปแบบใหม่ๆ จนไปถึงการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานผ่านทาง Cases ต่างๆ ที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
หน่วยงาน HR โดย Metaverse จะมาเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของ HR อย่างชัดเจน Services ของ HR บน Metaverse จะถูกขับเคลื่อนด้วย Technology, Automation, AI มากยิ่งขึ้น บทบาทของ HR จะเปลี่ยนไป ซึ่งนำไปสู่การทำ HR Transformation
“แพร็กมาฯ” เผย 3 กลยุทธ์สำคัญ การบริหาร HR ในยุค Metaverse

พัฒนาทักษะใหม่ให้กับคนในองค์กร

วันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุค Metaverse จากการศึกษาของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป คือ การสร้างทักษะ (Skill) ใหม่ๆ ได้แก่ 1. การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 2. ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในโลกอนาคต 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร 4. การบริหารเทคโนโลยีควบคู่ไปกับบุคลากร ให้กับคนในองค์กร เพราะโลกเสมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันขององค์กรต่างๆ

ทั้งนี้ การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่จึงจำเป็นในการยกระดับทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขัน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร นอกเหนือจาก technical skill ต่างๆ ที่จำเป็นกับงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและภายในทีม โดยองค์กรต้องบริหารความท้าทายในการทำ Virtual และ face-to-face ให้สมดุลกัน

สร้าง HR Tech เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าวไปข้างต้น อีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในยุค Metaverse คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของ HR หรือการใช้ HR Tech โดยแต่ละองค์กรหันมาปรับกระบวนการทำงานแทบทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อสร้าง productivity การทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ประหยัดเวลา และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับนายจ้าง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนสู่ Hybrid workplace ที่ยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน โดยพนักงานมีทางเลือกมากขึ้นไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียว องค์กรจึงควรสร้างระบบ HR Tech เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

“การมาของยุค Metaverse จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การเริ่มทำ Transform ในส่วนเล็กๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจเหนือคู่แข่ง และเพื่อพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เพราะบุคลากรหรือการบริการจัดการที่มีคุณภาพนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับทุกองค์กร” ภานุวัฒน์ กล่าวสรุป

Related Posts

“Metaverse Thailand” เตรียมเปิดให้ซื้อ Land ด้วยเหรียญ KUB ต่อยอดธุรกิจบนโลกเสมือน

สำหรับการแถลงข่าวอัปเดตครั้งนี้ Metaverse Thailand ได้ประกาศย้ายโครงสร้างพื้นฐานของ Metaverse มาอยู่บน Bitkub Chain และเปิดให้ผู้ใช้งานซื้อที่ดินชุดใหม่ด้วยเหรียญ KUB ทำให้ผู้ใช้งานสามารถร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจ บนโลกเสมือนในอนาคต นอกจากนั้นยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยน (Swap) เหรียญ Meta กับ เหรียญ KUB ได้ Metaverse Thailand ยังเข้าลงทุนซื้อที่ดินบน Bitkub Metaverse เพื่อสร้างสำนักงานที่ดิน ที่ผู้ใช้ Bitkub Metaverse สามารถเข้ามาซื้อขายที่ดินด้วยเหรียญ KUB, MVP และ KUSDT รวมทั้งเตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่ อาทิเช่น เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถนำที่ดินไป Stake เพื่อรับผลตอบแทนและการนำที่ดินไปจำนำ เป็นต้น

ใช้กลไก Metaverse บริการจิตเวชและสุขภาพจิต

นายภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการรักษาให้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในโรงพยาบาลอีกต่อไป รวมถึงช่วยให้คนไข้เป็นศูนย์กลางในการรักษาอย่างแท้จริง โดยเทคโนโลยี Metaverse เป็นการทำให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างอิสระจากทั่วทุกมุมโลก โดยในครั้งนี้จะนำมาปรับใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาบนโลกเสมือนจริง เปิดประตูสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายใจ

CPF ดึง มิว-ศุภศิษฎ์ จัดกิจกรรม CP Bologna MewTaverse ปาร์ตี้ครั้งแรกบนโลกเสมือนจริง

CPF ดึง มิว-ศุภศิษฎ์ จัดกิจกรรม CP Bologna MewTaverse ปาร์ตี้สุดแซ่บ ครั้งแรกและใหญ่ที่สุดบนโลกเสมือนจริง ดันติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่ง ซีพีเอฟ ต่อยอดแคมเปญใหญ่แห่งปี “สายดื่ม..ต้องมี CP โบโลน่าพริก” จัดกิจกรรม “CP Bologna MewTaverse” ปาร์ตี้สุดแซ่บ กับพรีเซ็นเตอร์สุดฮอต มิว-ศุภศิษฎ์ ที่จะมาสร้างความความสนุกสนานและเติมความสุขแก่ทุกคนในโลกเสมือนจริง พร้อม After…

“วิทวีกรุ๊ป” รุกตลาดรับเหมาก่อสร้าง ใช้ Metaverse ดูดลูกค้า ชูเทคโลยีสุดล้ำ

“วิทวีกรุ๊ป” รุกตลาดรับเหมาก่อสร้าง ผ่าน Metaverse ชูผนังคอนกรีต Art Wall เทคโนโลยีใหม่จากฟินแลนด์ และผนังคอนกรีตป้องกันเชื้อโรคร้าย พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษในงานสถาปนิก ปี 65 นายวิทวัส เรืองปัญญาวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิทวี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างบ้านแบบครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทรุกคืบการตลาดแบบโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse โดยให้บริการกับลูกค้าท่ีสนใจในธุรกิจของบริษัท ที่ประกอบด้วย การออกแบบ, การสร้างบ้านอัจฉริยะ,การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และคอนกรีตสำเร็จรูป…

“Bitkub Academy” จับมือ “พอล ภัทรพล” พัฒนาหลักสูตร Metaverse Masterclass

“Bitkub Academy” ดึง “พอล ภัทรพล” ร่วมพัฒนาหลักสูตร Metaverse Masterclass เตรียมพร้อม ติดอาวุธให้นักลงทุน ก้าวทันโลก Metaverse บริษัท บิทคับ แล็บส์ จํากัด ผู้ดำเนินการ Bitkub Academy ศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมกับ พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ นักลงทุนและนักธุรกิจ เจ้าของรายการ…

MQDC รุกเมตาเวิร์สสร้างพื้นที่ขายบนโลกเสมือน

MQDC ผนึกเอคเซนเชอร์พันธมิตรรุกธุรกิจเมตาเวิร์สสร้างโลกเสมือนพร้อมพัฒนาพื้นที่ขายให้บริการลูกค้าหวังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนด้วยการเชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้าด้วยกัน นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่ทำให้ MQDC เดินหน้าขยายองค์กรไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจ Metaverse นี้จะทำให้ MQDC ไม่ได้เป็นเพียงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนพันธมิตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโลกแห่งนวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมต่อโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” ที่ผสานเข้ากับความคิดนอกกรอบ ในฐานะผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี แบบไร้ขีดจำกัดในอนาคต โครงการเมตาเวิร์ส…