การ์ทเนอร์ ชี้เทคโนโลยีโลกต้องจำ!! “เมตาเวิร์ส ซูเปอร์แอพ และ เว็บ 3.0”

การ์ทเนอร์ ชี้เทคโนโลยีเกิดใหม่มุ่งเน้น 3 ธีมหลัก ชี้ Metaverse, Super Apps และ Web3 ล้วนเป็นเทคโนโลยีหลักที่ช่วยปลดล็อคและพัฒนาประสบการณ์เต็มรูปแบบ ขณะที่ Cloud Sustainability และ Data Observability ช่วยให้นักเทคโนโลยีนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่น่าจับตาทั้ง 25 รายการ ในรายงาน Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022 ของการ์ทเนอร์ กำลังก่อให้เกิดการพัฒนาและการขยายตัวใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ ด้านประสบการณ์เต็มรูปแบบ ด้านการเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี

เมลิซา เดวิส รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เทคโนโลยีเกิดใหม่ล้วนมีศักยภาพทรานฟอร์มธุรกิจ แต่ผู้บริหารไอที (CIO) และผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างเผชิญความท้าทายในเรื่องการปรับขนาดความสามารถทางด้านดิจิทัลและการปรับปรุงด้านความยั่งยืนที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพิ่มขึ้น องค์กรจำเป็นต้องขจัดข้อจำกัดรอบด้านที่มาพร้อมเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน”

รายงานวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ (The Hype Cycle for Emerging Technologies) เป็นรายงานที่มีความเฉพาะ เนื่องจากระบุถึงข้อมูลเชิงลึกหลัก ๆ ของเทคโนโลยีและกรอบการทำงาน (Frameworks) มากกว่า 2,000 รายการ รายงานนี้จัดทำขึ้นโดย การ์ทเนอร์เป็นประจำทุกปี รวบรวมเทรนด์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีความน่าสนใจที่ผู้บริหารและอุตสาหกรรม “ต้องรู้” ซึ่งเทรนด์และเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพสูงในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอีก 2 ถึง 10 ปี ข้างหน้านี้

แกรี่ โอลิฟ รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เทคโนโลยีทั้งหมดในวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Hype Cycle) นั้นยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น มีบางเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังมีความไม่แน่นอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาว่าเทคโนโลยีนั้นจะวิวัฒน์ไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการนำมาปรับใช้ แต่จะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับกลุ่มผู้นำกระแส (Early Adopter) ที่สามารถประเมินและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ สอดรับกับความสามารถขององค์กรในการจัดการกับเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์”

3 ธีมหลักของเทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ในปีนี้

ธีมที่ 1 การพลิกโฉมและขยายขอบเขตของประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ (Evolving and Expanding Immersive Experiences)

อนาคตของประสบการณ์ดิจิทัล คือ ความสมจริงอย่างเต็มรูปแบบ โดยชุดเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่หนุนการสร้างประสบการณ์ดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย ตัวแทนเสมือนจริงแบบพลวัต (Dynamic Virtual Representations) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของลูกค้าและผู้คน (Environments and Ecosystems of Customers and People) ตลอดจนโหมดการสร้างการมีส่วนร่วมใหม่ ๆ กับผู้ใช้ ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถของเทคโนโลยีเหล่านี้

แต่ละผู้ใช้จะสามารถควบคุมข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของตน พร้อมยังสามารถรวมเข้ากับสกุลเงินดิจิทัลได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าด้วยแนวทางใหม่ ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และนำไปสู่โอกาสในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่ ๆ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีม “การพลิกโฉมและขยายขอบเขตของประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ” ได้แก่ Metaverse, Non-Fungible Tokens (NFTs), Super App, Web3.0 , Decentralized Identity, Digital Humans, Digital Twin of the customer และ Internal Talent Marketplaces

ธีมที่ 2 การเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ (Accelerated AI Automation)

การนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันต่าง ๆ นั้นกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการเร่งการสร้างแบบจำลอง AI ที่มีความเฉพาะ สามารถนำไปใช้ร่วมกับการพัฒนาแบบจำลอง การฝึกอบรม และการนำไปปรับใช้แบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบอัตโนมัติ AI นั้นให้ความสำคัญกับบทบาทของมนุษย์ในด้านการพัฒนา AI ส่งผลให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลประโยชน์ได้เร็วยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีม “การเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ ” ได้แก่ Autonomic Systems, Causal AI, Foundation Models, Generative Design AI และ Machine Learning Code Generation

ธีมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จควรเกิดจาก “สร้างขึ้นเอง” ไม่ใช่ “ซื้อมา” ชุดเทคโนโลยีเกิดใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ ชุมชนผู้สร้างบริการและโซลูชัน อาทิ ทีมฟิวชั่น (Fusion Teams) และแพลตฟอร์มที่ใช้พัฒนา โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลเชิงลึกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน พร้อมยังเพิ่มความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีม “การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี” ได้แก่ Augmented FinOps, Cloud Data Ecosystems, Cloud Sustainability, Computational Storage, Cybersecurity Mesh Architecture, Data Observability, Dynamic Risk Governance, Industry Cloud Platforms, Minimum Viable Architecture, Observability Driven Development, OpenTelemetry และ Platform Engineering

Related Posts

“กสิกรไทย” จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ชวนนิวเจนก้าวสู่โลก Metaverse

“กสิกรไทย” ชวนนิวเจนก้าวสู่โลก “Metaverse” จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ผ่านกิจกรรม AFTERKLASS Metaverse Workshop “เจาะลึก NFT เครื่องมือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ เห็นผลได้จริง” ผ่านห้องเรียนบนโลกเสมือน นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จากกระแสของ Metaverse กำลังเป็นที่พูดถึงและได้รับความนิยม ทาง AFTERKLASS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ ธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนได้นำกิจกรรมต่างๆ ใน AFTERKLASS เข้าไปอยู่ใน Metaverse เพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงและได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ ให้น้องๆ ก้าวทันความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคใหม่

รายงานเผย ‘เมตาเวิร์ส’ หนุน NFT โตระยะยาว

รายงานเผย การเติบโตที่รวดเร็วของ’เมตาเวิร์ส’ หนุน NFT โตระยะยาว จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 สู่มูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2570 รายงานใหม่จาก Juniper Research บริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการการวิจัยและการวิเคราะห์สำหรับภาคเทคโนโลยี วิเคราะห์เส้นทางของตลาดโทเคน NFT ในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า ธุรกรรมทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ NFT จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 สู่มูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2570 โดยหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาอันดับต้น ๆ ที่จะผลักดันการนำ NFT ไปใช้ในวงกว้าง จะเชื่อมโยงกับกรณีการใช้งาน เมตาเวิร์ส(metaverse) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ช่องทางนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีก 5 ปีข้างหน้า

แพลตฟอร์ม “Metaverse” ที่น่าสนใจ แต่ส่วนใหญ่ยังเน้น “เกม”

รายงานจากบริษัท McKinsey & Company ระบุว่า อีก 5 ปีข้างหน้าผู้เล่นอินเทอร์เน็ตในสหรัฐ จะใช้เวลาอยู่กับโลก Metaverse วันละ 3.7 ชั่วโมง และคาดว่าแพลตฟอร์ม Metaverse ต่างๆ จะมีมูลค่ารวมกันถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์
สัปดาห์ที่แล้วกล่าวถึง Metaverse ว่ามีแพลตฟอร์มมากมายที่มีผู้ใช้ รายงานจากบริษัท McKinsey & Company ระบุว่า อีก 5 ปีข้างหน้าผู้เล่นอินเทอร์เน็ตในสหรัฐ จะใช้เวลาอยู่กับโลก Metaverse วันละ 3.7 ชั่วโมง และคาดว่าแพลตฟอร์ม Metaverse ต่างๆ จะมีมูลค่ารวมกันถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์

‘อาษาเฟรมเวิร์ค’ หนุนใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาแอปสู่ ‘เมตาเวิร์ส’

โดยที่ผ่านมา ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น ผลงานเด่น Thailand Tech Show 2019 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รางวัล IP Champion 2562 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2018 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และรางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น 2561 จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นต้น และยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย 2561 จากม.ธรรมศาสตร์ และรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 2560

เอ็นไอเอปั้น “NIA METAVERSE” จักรวาลนฤมิตขับเคลื่อนเมือง

“NIA METAVERSE” คอมมูนิตี้จักรวาลนฤมิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในไทย รุกนำเทรนด์ MICE Innovation ขับเคลื่อนไทยให้เป็นเมืองนวัตกรรม พร้อมชี้ปี 2024 เมตาเวิร์สโลกโตกว่า 8 แสนล้านดอลล่าร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ยกระดับจักรวาลนฤมิตหรือเมตาเวิร์ส (Metaverse) ในประเทศไทย ต่อยอดจากงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO หรือ SITE พร้อมผลักดัน “NIA Metaverse” แซนด์บอกซ์เทคโนโลยีโลกเสมือนที่สมบูรณ์แบบที่สุด รองรับเศรษฐกิจ กิจกรรมรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น และพัฒนานวัตกรด้านโลกเสมือน โดย NIA Metaverse มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น ฟีเจอร์รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป และอุปกรณ์สื่อสาร มีฟังก์ชันรองรับการสร้างมูลค่า NFT ระบบพิสูจน์การมีตัวตนในโลกดิจิทัล

คริปโตมายด์ ผนึก สยามดิสคัฟเวอรี่-นิมิต สตูดิโอ-Fairtex รุก ‘เมตาเวิร์ส’

คริปโตมายด์ ผนึก สยามดิสคัฟเวอรี่-นิมิต สตูดิโอ-Fairtex รุก ‘เมตาเวิร์ส’ ครั้งแรก ในโปรเจค “Fight for the Future” เปิดตัวดิจิทัลแลนด์บนSandboxมีผู้เล่นกว่า 2 ล้านคน โมเดลต่อยอดสู่อนาคต แบรนด์ไทย-ต่างประเทศเตรียมเป็นพาร์ทเนอร์กว่า 3 แบรนด์ ผุดโปรเจกต์เมตาเวิร์สระดับโลก นายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า คริปโตมายด์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนา Metaverse ครั้งแรกเต็มตัว โดยมีหน้าที่หลักในการเป็นเหมือนผู้บริหารที่ดินบน SandBox รวมทั้งบริหารจัดการให้แก่ผู้ที่สนใจอยากสร้าง หรือสามารถมาเช่าที่ดินผืนนี้ได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สและโลกความจริงเข้าด้วยกัน และร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีพื้นที่ในการสร้างกิจกรรมนี้ขึ้น